Podziękowania

Podziękowania

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji projektu:

  • Fundacji Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja za jego  sfinansowanie
  • Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym za pośrednictwo
  • Konsultantom naukowym projektu pani doktor Ewie Pirożnikow i panu doktorowi Wojciechowi Adamowskiemu za udzielanie konsultacji merytorycznych
  • Zarządowi Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, a szczególnie jego byłemu prezesowi ś.p. Januszowi Korbelowi za pomoc w kwestiach formalnych
  • Dyrektorce Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce pani Helenie Rejent za użyczenie sali na prowadzenie warsztatów
  • Kierowniczce Świetlicy Samorządowej w Lewkowie Starym pani Krystynie Poskrobko za nieocenioną pomoc w organizacji i prowadzeniu warsztatów i wycieczek projektowych
  • Gospodarzom gospodarstwa agroturystycznego „Dom na Wschodzie” za bezpłatne udzielanie nam noclegów w trakcie realizacji projektu
  • dzieciom z Lewkowa Starego i okolic za ich udział i zaangażowanie w projekt oraz ich rodzicom za zgodę na uczestnictwo dzieci oraz pomoc w realizacji przedsięwzięcia
  • osobom udzielającym wywiadów zbieranych na potrzeby projektu za bezcenne informacje
  • wszystkim, których przez przypadek pominęliśmy, a którzy w mniejszym lub większym stopniu pomogli nam w pracach nad projektem
IMGP4771
Skrzyp polny. Pospolita roślina, której wiosenne pędy można spożywać na surowo lub gotować
Reklamy